Đi tìm phiên bản hoàn hảo nhất của bạn

by An Hoài Nam

“Gốc rễ tạo nên hoa trái ” đây là câu nói định hướng cuộc đời của tôi. Để được thành công giàu có tôi tin rằng gốc rễ của thành công, giàu có tạo nên sự thành công giàu có của tôi. Cũng tương tự như vậy, bạn muốn hạnh phúc, khỏe mạnh, bình an nơi tâm hồn, những mối quan hệ tốt đẹp thì bạn cần bộ gốc rễ của hạnh phúc, khỏe mạnh, bình an tâm hồn, mối quan hệ tốt đẹp.

Viêc của ta là ngộ ra vấn đề ở đâu và thay đổi nó!!!

Hãy gieo vào trong tâm thức của bạn những hạt giống tốt đẹp nhất và vun vén, chăm bón nó hàng ngày cho tới lúc nó trưởng thành

Read More