Tư duy 9

“Kỷ luật là cầu nối giữa các mục tiêu và kết quả hoàn thành”

Bộ tư duy xuất chúng nhất mọi thời đại của những ông bố dạy con:

Donald Trump, Elon Musk, Bác Phạm Nhật Vượng, Đặng Lê Nguyên Vũ

ST