ArchivesPhát triển bản thân

KHÓA HỌC COACH SALE 1.0

-Bạn có từng nghĩ về một nơi đồng hành những hoạt động trong công việc bán hàng của bạn ?

-Bạn nghĩ thế nào về việc có người đồng hành đầy trải nghiệm trong sự nghiệp bán hàng của bạn ?

-Mục tiêu kinh doanh trong năm 2021 của bạn được thiết kế như thế nào? Bạn sẽ hoàn tất nó chứ?

=>>Cùng Ms.Sasa trải nghiệm các hoạt động online đầu tiên của CLB Coach Sale trong năm 2021.

*CLB Coach Sale* là cộng đồng để tổ chức những hoạt động xoay quanh câu chuyện về bán hàng, câu chuyện về thấu hiểu khách hàng và những kỹ năng xử lý từ chối trong bán hàng.

=>> Để lại thông tin bên dưới, team sẽ phụng sự hết mình vì bạn. Chúng tôi yêu bạn .