0(0)

WORKSHOP LOVESALE 1.0

  • by admin
  • Course level: All Levels

Description

THÁCH THỨC MỤC TIÊU !
Mục tiêu tiếp theo của bạn là gì?
Bạn có HÀNH ĐỘNG liên tục?
Bạn sẽ ĐIỀU CHỈNH như thế nào?
Bạn thường giải quyết vấn đề bằng giải pháp?
Bạn có tìm kiếm nguyên nhân thật sự xong mới giải quyết?
Nguyên nhân bạn nghĩ hay nguyên nhân thật sự ?
Suy nghĩ bạn thấy hợp lý hay suy nghĩ thật ?
Mục tiêu bạn muốn hay mục tiêu bạn thật sự cần ?
Cảm xúc Thái độ nào giúp bạn giữ gìn các Mối quan hệ trong tình yêu thương?
Còn nữa …
Những tố chất nào cần có cho một người bán hàng trao giá trị ?
Phong cách giá trị sống của bạn đang ở nấc thang nào?
Bạn đang tận hưởng những thành quả trong cuộc sống chứ ?
Cùng nhau đến với “S.A.L.E ” khóa 2.0 sau “LOVE”.
S.A.L.E
S : solution
A: attitudes
L: lifestyle
E: enjoy
Đến workshop S A.L.E (5 buổi trao thêm yêu thương )
Bắt đầu từ 13/06/ đến 17/06/2021. cùng thảo luận với Ms Sasa trong tình yêu thương nha
#clbcoachsale
#lovesale

About the instructor

0 (0 ratings)

3 Courses

77 students

Free