Bình an nơi tâm hồn

” Vấn tâm không thẹn” là phương châm sống tử tế và hào phóng, mỗi khi bạn đặt tay lên trán khi ngủ và bạn không còn vướng bận gì, vì bạn đã cống hiến, đã đam mê.