Đi tìm phiên bản hoàn hảo nhất của bạn

by An Hoài Nam

Hãy tưởng tượng nếu bạn có thể

…Tạo ra giá trị tuyệt vời cho thế giới quanh bạn bằng chính con người chân thực, câu chuyện và tài năng của bạn?

…Tìm ra phiên bản tốt nhất của chính bạn.

…Có một danh sách dài khách hàng muốn được làm việc với bạn? 

…Có một tấm bản đồ chi tiết cho cuộc đời của chính bạn.

… Tìm ra đam mê và sống cuộc sống bạn mong muốn.