Cha giàu cha nghèo

Tư duy về kim tứ đồ, cách người nghèo và người giàu dạy con! bạn muốn con bạn như bạn, làm công ăn lương thì không cần đọc nó đâu, ngược lại bạn muốn con bạn giàu có và thành đạt, mua nhà mua xe thì nên đọc, ít nhất bạn còn có 1 phương hướng đúng đắn trong việc dạy con, dạy mình.