Làm việc nhóm

Người Việt Nam thông minh nhất thế giới!

Nhưng người Việt Nam không phải là người lãnh đạo công ty nước ngoài tầm cỡ thế giới. Người Việt Nam giỏi nhất thế giới, nhưng người Việt Nam không có China Town, không có Hội những người giàu nhất thế giới Do Thái. Cái người Việt thiếu là tư duy làm việc nhóm, hãy đọc nó nếu bạn muốn hơn thế!