Năng đoạn kim cương

Một cuốn sách hay của kết tinh trí tuệ nghìn năm, sách về ứng dụng luật nhân quả vào cuộc sống, giải thích về câu hỏi tại sao tôi chăm chỉ mà vẫn nghèo, tại sao tôi sống tốt như vậy tôi vẫn gặp xui xẻo…